Η δύναμη της ανθρώπινης σκέψης και της θέλησης έχει δημιουργήσει στο Μαραθώνα ένα έργο τόσο σημαντικό αλλά και ταυτόχρονα, τόσο όμορφο: τη Λίμνη του Μαραθώνα.
01/11/2017
Μαραθώνας λίμνη φράγμα

Λίμνη και Φράγμα Μαραθώνα

Η δύναμη της ανθρώπινης σκέψης και της θέλησης έχει δημιουργήσει στο Μαραθώνα ένα έργο τόσο σημαντικό αλλά και ταυτόχρονα, τόσο όμορφο: τη Λίμνη του Μαραθώνα.