Παναγιώτης Πασχαλάκης: «Οι παραλίες της Αττικής είναι ασφαλείς, αρκεί ο καθένας να ακολουθεί τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση συμβουλές και οδηγίες»

Perifereia_Attikis_Panagiotis_Paschalakis

Συνέντευξη με τον ιδρυτή και Πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη:

Perifereia_Attikis_Panagiotis_Paschalakis

«Οι παραλίες της Αττικής είναι ασφαλείς, αρκεί ο καθένας να ακολουθεί τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση συμβουλές και οδηγίες»

1. Κύριε Πασχαλάκη, από το 2015 η πρωτοβουλία «Safe Water Sports» εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας. Μάλιστα, κάτι τέτοιο γίνεται τόσο οργανωμένα για πρώτη φορά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πείτε μας δυο λόγια για την πρωτοβουλία αυτή…

Ο μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe Water Sports (www.safewatersports.com) δραστηριοποιείται από το 2015 με βασικό στόχο την πρόληψη των πνιγμών και των ατυχημάτων που γίνονται στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας. Οι δράσεις του Οργανισμού αποσκοπούν στην ευρύτερη ενίσχυση της ασφάλειας τόσο στη θάλασσα όσο και στα εσωτερικά ύδατα, σε συνεργασία με τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των παιδιών, των νέων, αλλά και των ανθρώπων της 3ης ηλικίας, πάνω στα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλειά τους στο νερό, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Το Safe Water Sports δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

2. Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ο Οργανισμός;

Οι βασικότερες πρωτοβουλίες του Safe Water Sports είναι οι ακόλουθες:

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων

Το Safe Water Sports ανέπτυξε και παραχώρησε δωρεάν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας καθώς και την Λιμενική Αστυνομία της Κύπρου, το καινοτόμο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων». Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος αυτού, οι λιμενικές αρχές διαχειρίζονται, ηλεκτρονικά πλέον, όλες τις άδειες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (όπως ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών, θαλάσσια σπορ, ημερόπλοια κ.ά.), διενεργούν με φορητές συσκευές και ειδικό λογισμικό (app) τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που γίνονται σε τακτική και έκτακτη βάση, παρακολουθούν τις παραβάσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, ελέγχουν την απόδοση των λιμενικών αρχών και εντοπίζουν τα ενδεχόμενα κενά σε ελέγχους.

• Παρατηρητήριο Ατυχημάτων

Ο Οργανισμός ανέπτυξε και λειτουργεί σε συνεργασία με την πολιτεία το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ», που επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των επιμέρους στοιχείων των πνιγμών και ατυχημάτων στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα (πισίνες, λίμνες, ποτάμια κ.λπ.) σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία αντίστοιχα. Ο Οργανισμός έχει αναλάβει την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του Παρατηρητηρίου, προκειμένου να χαραχτεί η εθνική πολιτική ενίσχυσης της πρόληψης και συνεχούς μείωσης των θυμάτων.

• Νομοθετικό έργο

Το Safe Water Sports προτείνει, συμμετέχει και συμβάλλει σε θέματα εκσυγχρονισμού του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου σχετικά με την υδάτινη ασφάλεια. Μέχρι σήμερα τρείς σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν τεθεί σε ισχύ με την δική μας συμμετοχή και συμβολή – η θέσπιση της Εθνικής Ημέρας πρόληψης πνιγμών και θαλασσίων ατυχημάτων (N. 4597/28-2-2019), το ΠΔ 71/2020 για την λειτουργία των σχολών ναυαγοσωστικής και την ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες και ο Γενικός Κανονισμός Νο. 20 (για τα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής).

• Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το SWS σχεδίασε ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Υπ. Παιδείας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο ΚΠΙΣΝ υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Από το 2020, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει συμπεριληφθεί στην πλατφόρμα 21 του ΙΠΕ και έγινε μέρος του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος σε όλα τα σχολεία της χώρας. Οι εκπαιδευτικές δράσεις μας στοχεύουν στην εμπέδωση των κανόνων ασφάλειας για το νερό και τις υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής. Αφορά τους μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων και περιλαμβάνει πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (video, animation, quiz, εκπαιδευτική βαλίτσα κ.λπ). Κάθε χρόνο 40.000 παιδιά συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του Οργανισμού.

• Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ενημέρωσης

Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης που είναι διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου (www.safewatersports.com) όσο και μέσω δωρεάν εφαρμογών (Safe Water Sports app) για φορητές συσκευές. Με αυτήν ο χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για Ελλάδα και Κύπρο, στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά, σχετικά με τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ κ.λπ.), τους κανονισμούς ασφαλείας κ.ά.

• Ενημερωτικές δράσεις για την 3η ηλικία

Ο Οργανισμός υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό ενημερωτικών δράσεων με στόχο την πληροφόρηση των ανθρώπων της 3ης ηλικίας σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν όταν έρχονται σε επαφή με το υδάτινο περιβάλλον. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Λιμενικού Σώματος και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας.

• Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Θαλασσίων Σπορ

Σε συνεργασία και με την TÜV AUSTRIA HELLAS (ανεξάρτητος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης), δημιουργήσαμε ένα Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης για Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ, βάσει του οποίου, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις που το επιθυμούν πιστοποιούνται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας. Στις επιχειρήσεις αυτές χορηγείται το Σήμα Ποιότητας “Watersports certified quality”. Μέχρι σήμερα 40 επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί και τα επόμενα χρόνια η δράση αυτή αναμένεται να γενικευθεί σε όλη την χώρα.

• Συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποιώντας δύο βασικές δράσεις:

  • Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την ασφάλεια στην παραλία και τη θάλασσα. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σε περισσότερες από 500 παραλίες πανελλαδικά.
  • Λειτουργία τους καλοκαιρινούς μήνες «ενημερωτικών περιπτέρων» στις παραλίες, όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την εκπαίδευση-ενημέρωσή τους σχετικά με το πώς θα είναι ασφαλή στη θάλασσα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής.

3. H Ελλάδα κατέχει την 11η θέση παγκοσμίως στον κατάλογο των χωρών με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή (13.676 χιλιόμετρα). Πώς μπορεί η χώρα μας να αποτελέσει υπόδειγμα ασφάλειας στη θάλασσα και πώς αυτό θα αναβαθμίσει το ελληνικό τουριστικό προϊόν;

Οι πρωτοβουλίες που προανέφερα αλλά και πολλές άλλες που σήμερα σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα καθιστούν την χώρα μας πρωτοπόρο στην Ευρώπη αλλά και σε διεθνές επίπεδο σε θέματα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων επισκεπτών που κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα, επιλέγουν την χώρα μας για την θάλασσα και τις δραστηριότητες αναψυχής και άθλησης που γίνονται σε αυτήν. Η προβολή της Ελλάδας ως ασφαλή παγκόσμιου προορισμού για υδάτινη αναψυχή θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.

4. Η Αττική συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών που απολαμβάνουν την ακτογραμμή και τα νησιά της. Πόσο ασφαλείς θεωρείτε ότι είναι οι προορισμοί της Αττικήςγια κάποιον που επιθυμεί να χαρεί τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ;

Η ακτογραμμή της Περιφέρειας Αττικής, μαζί με τα νησιά που της ανήκουν είναι 800 χιλιόμετρα περίπου. Η Αττική είναι σήμερα η 3η περιφέρεια της χώρας μας σε παραλίες που διαθέτουν ναυαγοσώστη (56 παραλίες) και 4η σε θέσεις ναυαγοσωστών (69 θέσεις). Οι προορισμοί της Αττικής είναι ασφαλείς, αρκεί όμως ο καθένας να ακολουθεί τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση συμβουλές και οδηγίες.

5. Ποια είδη θαλασσίων σπορ προσφέρονται στην Αττική; Ποια θεωρούνται τα πιο δημοφιλή και γιατί;

Στις παραλίες της Αττικής προσφέρεται το σύνολο των θαλασσίων σπορ που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2020, τον πιο δημοφιλή μήνα των καλοκαιρινών διακοπών, στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούσαν 36 επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ, 54 επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής και 88 που ενοικιάζουν μικρές λέμβους. Τα πλέον δημοφιλή είναι τα ελκόμενα από ταχύπλοα μέσα αναψυχής (tubes, καναπές κ.λπ.), το θαλάσσιο σκι και το windsurf.

6. Ποιες συμβουλές θα δίνατε στους ξένους επισκέπτες της Αττικής για ασφαλείς θαλάσσιες δραστηριότητες; Τι θα πρέπει να προσέξουν όσον αφορά την κολύμβηση και την επιλογή θαλάσσιων σπορ;

Για την κολύμβηση, ειδικά στους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, αλλά και στις οικογένειες με μικρά παιδιά, θα τους συνιστούσαμε να επιλέξουν μια παραλία που έχει ναυαγοσώστη και η επίσκεψή τους σε αυτή να γίνει μεταξύ των ωρών 10.00 – 18.00 που ο ναυαγοσώστης βρίσκεται στη θέση του. Για τα θαλάσσια σπορ, θα τους συνιστούσαμε να διαβάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια ενός θαλασσίου σπορ και φυσικά να απευθύνονται μόνο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τη σχετική άδεια για το σπορ που επιθυμούν να κάνουν. Η επιλογή μιας επιχείρησης που είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο “Watersports certified quality” είναι επίσης πολύ σημαντική.

Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορούν να τις βρουν μόνο στην εφαρμογή του Safe Water Sports, που πρέπει όλοι να κατεβάσουν στο κινητό τους.

7. Τι είδους πληροφορίες μπορούν να βρουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αττικής στη δίγλωσση ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη δωρεάν εφαρμογή SafeWaterSports;

Με το Safe Water Sports app οι επισκέπτες της Αττικής μπορούν να βρουν πληροφορίες (σε Ελληνικά και Αγγλικά) για:

• Τις παραλίες της Αττικής όπου μπορούν να κολυμπήσουν, με όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτών, μια ενδεικτική φωτογραφία και το στίγμα τους
• τις επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και καταδύσεων
• τις μαρίνες
• τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης σκαφών αναψυχής
• τα νοσοκομεία
• τα λιμεναρχεία
• καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας για κάθε θαλάσσιο σπορ και δραστηριότητα στη θάλασσα.

8. Ποιοι είναι οι δικοί σας αγαπημένοι θαλάσσιοι προορισμοί στην Αττική και γιατί;

Οι αγαπημένοι μου θαλάσσιοι προορισμοί στην Αττική είναι οι παραλίες της Βούλας και της Βουλιαγμένης επειδή με αυτούς με συνδέουν αναμνήσεις των παιδικών χρόνων, καθώς κάθε καλοκαίρι παραθερίζαμε στον δήμο αυτόν.

Print Friendly, PDF & Email