Γαλάζιες Σημαίες 2021

Blue, flag, Sea

Η «Γαλάζια Σημαία» είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας (πάνω από 50 χώρες σε όλο τον πλανήτη), το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη.

Για να κερδίσει μια ακτή την ποιοτική  διάκριση Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί τα εξής αυστηρά κριτήρια:

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση

Ποιότητα νερών κολύμβησης

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.

Στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν σήμερα 49 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης, και ο υπεύθυνος διεθνώς χειριστής του Προγράμματος, το FEE (Foundation for Environmental Education / Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, για τους επισκέπτες τους, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.

Το πρόγραμμα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και υποστηρίζεται από το ΥΠΕΝ, το Υπουργείο Τουρισμού και την ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την ετήσια αναγγελία των βραβεύσεων του Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία», και την ανάδειξη της Ελλάδας στην 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 49 χώρες όπου έλαβαν μέρος 4.040 ακτές, 707 μαρίνες και 78 τουριστικά σκάφη) σε όλο τον κόσμο,

και τη βράβευση δεκατεσσάρων (14) ακτών και τεσσάρων (4) μαρίνων της Αττικής, με «Γαλάζια Σημαία» για το 2021, προσκαλούμε όλους τους επισκέπτες να τις απολαύσουν.

Print Friendly, PDF & Email