Ιερό των Μουσών / Αρδαλίδων στην Τροιζήνα

Βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Ιππολύτου και συνδέεται με πανάρχαιες λατρείες της περιοχής που χάνονται στους χρόνους της προϊστορίας. Λέγεται πως στο ιερό αυτό δίδασκε τη ρητορική τέχνη ο Πιτθέας, ο μυθικός βασιλιάς της περιοχής την εποχή του Αιγέα. Από το ιερό διασώζεται ένα αψιδωτό κτίσμα των Ρωμαϊκών Χρόνων, βάσει του οποίου οι αρχαιολόγοι ταύτισαν τα ερείπια του χώρου με το Ιερό των Μουσών.

Print Friendly, PDF & Email
Πληροφορίες
Διεύθυνση: Πόρος
Περιοχή: Πόρος

Περισσότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι

Ακρόπολη

Αθήνα

Ο Ιερός Βράχος είναι το πρώτο σε επισκέψεις αξιοθέατο της Ελλάδας, προσελκύοντας εκατομμύρια...

Print Friendly, PDF & Email