Η Αρχαία Σαλαμίνα

Κατά τους ιστορικούς χρόνους, η πόλη βρισκόταν στην περιοχή της Κυνόσουρας και του κόλπου των Αμπελακίων. Αυτή την πόλη των Ρωμαϊκών Χρόνων την περιγράφει με λεπτομέρειες ο Περιηγητής Παυσανίας. Για κάποια από τα κτίσματα που αναφέρει διακρίνονται και σήμερα τα ίχνη τους, όπως το λιμάνι της πόλης.

Οι αρχαιολόγοι συμφωνούν πως αυτή η πόλη ιδρύθηκε μετά την εθελούσια υπαγωγή της Σαλαμίνας στον έλεγχο της Αθήνας, και συνεπώς της εγκατάλειψης της μυκηναϊκής θέσης. Κατά τους Κλασικούς Χρόνους, μετά την οριστική κατοχή του νησιού από τους Αθηναίους, η πόλη αναπτύχθηκε πολύ και το λιμάνι έγινε σπουδαίο ναυτικό και εμπορικό κέντρο.

Το 1918, ο αρχαιολόγος Κεραμόπουλος μετά από εκτεταμένες ανασκαφές αποκάλυψε τείχη, λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλα σημαντικά κτίσματα της πόλης.

Print Friendly, PDF & Email
Πληροφορίες
Διεύθυνση: Σαλαμίνα
Περιοχή: Σαλαμίνα

Περισσότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι

Ακρόπολη

Αθήνα

Ο Ιερός Βράχος είναι το πρώτο σε επισκέψεις αξιοθέατο της Ελλάδας, προσελκύοντας εκατομμύρια...

Print Friendly, PDF & Email