Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το 19ο αιώνα δημιουργείται αγρόκτημα στην περιοχή της σημερινής Λυκόβρυσης μαζί και το γαλακτομείο ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΙΣ από τους Σούτζους. Η οικογένεια Σούτζων προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Οι Σούτζοι είχαν δημιουργήσει πλούτο στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, πριν από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Θεμελιωτής του αγροκτήματος στη Λυκόβρυση ήταν ο Μιχαήλ Σούτζος-Βόδας, (πέθανε στην Αθήνα το 1864) ηγεμόνας της Μολδαβίας. Σύζυγός του ήταν η Λωξάντρα Καρατζά, κόρη του ηγεμόνα της Βλαχίας Ιωάννη Καρατζά. Γιος τους Ιωάννης Σούτζος, οποίος γεννήθηκε στην Κων/πολη το 1812, ακολούθησε τη διπλωματική οδό και παντρεύτηκε τη ρωσίδα κόμισσα Οβρεκόφ.  Ο άλλος γιος Δημήτριος γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1915. Πατέρας και γιος (Μιχαήλ και Δημήτριος) ασχολήθηκαν στην Ελλάδα με επιχειρήσεις. Η συγκρότηση του αγροκτήματος Σούτζων και της εταιρίας Γαλακτοκομείον «Γλυκόβρισις» ξεκινά τη δεκαετία 1840-1850 αφού προηγουμένως αγόρασαν εκτάσεις γης από διάφορους ιδιοκτήτες της περιοχής όπως και από τους βαυαρικής καταγωγής κατοίκους του Ηρακλείου (Παλαιού) Έσλεν, Βάγγερ, και Πίτλιγγερ. Επίσης αγόρασαν 1.098 στρ. από το γιατρό Κων/νο Κασσαβέτη απόγονο της χιακής καταγωγής της οικογένειας των Αγέλαστων. Όταν παραδίδεται το κτήμα το 1879 στο Σούτζο περιλαμβάνει ελαιόδεντρα, καρποφόρα δέντρα και μη, αμπελώνες, σταφιδαμπελώνες και αποθήκες. Μ’ αυτήν την αγορά, και τις προηγούμενες ιδιοκτησίες, η ακίνητη περιουσία των Σούτζων μεγαλώνει, έτσι το έτος 1880 η οικογένεια έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο αγρόκτημα με σημαντικές υποδομές όπως: κτίρια, πηγές ύδατος, δεξαμενές, και καλλιέργειες, αλλά και μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στους πιστωτές. Οι Σούτζοι αναζητούν οικονομικούς συμμάχους. Οι συνεταίροι ανήκουν στην επιχειρηματική ελίτ της Αθήνας (J. Serpieri, Ι. Ζωγράφος, ιδρυτής του ομώνυμου Δήμου, Λ. Δεληγιώργης κα.) Μετά από οικονομικές δυσκολίες οι Σούτζοι πωλούν το αγρόκτημα το 1913 στον Εμμ. Κάσδαγλη, «αγοραστή εξ Αιγύπτου». Την εποχή (δεκαετία του 1930) όπου το κτήμα Κάσδαγλη τίθεται στη διαδικασία διανομής στους πρόσφυγες και στους καλλιεργητές εμφανίζεται ο Γεώργιος Αργύρης.

Ο Γεώργιος Αργύρης είναι γιος του Νικολάου Αργύρη και της Αικ. Καζούλη. Η μητέρα είναι από πλούσια οικογένεια της Αιγύπτου. Ο Ν. Αργύρης είναι χιώτικης καταγωγής, συγγενής εξ αγχιστείας του Κάσδαγλη, ο οποίος γεννήθηκε το 1878 στο Ναύπλιο. Ο Νικ. Αργύρης και η Αικ. Καζούλη παντρεύτηκαν το 1904 και απέκτησαν 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Το έτος 1928 ο Νικόλαος και Γεώργιος Αργύρης ιδρύουν την εταιρία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΕΚΕ). Η εταιρία έχει έδρα την Αθήνα και συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο οι: Γ. Αργύρης (Πρόεδρος), Όθων Μπαλτατζής, Σωκρ. Φασουλόπουλος, και Σταμ. Δέγλερης, υφαντουργός. Το 1931 αποκτούν 210 στρ. του κτήματος Κάσδαγλη. Είναι η έκταση που εξαιρείται από την απαλλοτρίωση υπέρ των προσφύγων. Το έτος 1936 αυξάνεται το αγρόκτημα κατά 25 στρ., κατόπιν αγοράζονται άλλα 9, 5 στρ. Στο αγρόκτημα καλλιεργούνται δέντρα, φρούτα (κεράσια, φράουλες) δημιουργούνται θερμοκήπια. Υπάρχουν ακόμα βουστάσιο, αγελάδες, στάνη, πρόβατα, πτηνοτροφείο. Το κτήμα επισκεπτόταν και ο Ιω. Μεταξάς. Στο σημερινό Ηλιακό Χωριό υπήρχαν στάβλοι και εμφιαλωτήριο γάλακτος. Στη συλλογική μνήμη των κατοίκων το πρόσωπο του Αργύρη συνδέεται με την εγκατάσταση στην περιοχή των χιώτικων οικογενειών Κουνέλη, Στακιά, Μυριαγκού. Στο κτήμα δούλευαν πολλοί κάτοικοι της Λυκόβρυσης και της Πεύκης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τον Ιούνιο του 1937 δημιουργείται σε έκταση 3,6 στρ. η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, η οποία απασχολούσε εργάτες από Πεύκη και λιγότερο από τη Λυκόβρυση, κυρίως δε ανειδίκευτο προσωπικό – κορίτσια κάτω από 18 ετών. Το έτος 1939 ιδρύεται στον ίδιο χώρο και υφαντήριο. Ο Γεώργιος Αργύρης παρέμεινε Πρόεδρος της ΑΕΚΕ μέχρι το έτος 1940. Η περιουσία των Αργύρη επιτάχθηκε από τις δυνάμεις κατοχής στις 26.3.1942.

H ιστορική διαδρομή της Βιβλιοθήκης είναι:

Με την υπ΄ αριθμό 44226/1999 ΦΕΚ 2032/B/18-11- 1999, απόφαση Γεν Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής περί σύσταση Ν.Π.Δ. Δ. με την επωνυμία»Δημοτική Βιβλιοθήκη Πεύκης» και βάση της υπ’ αριθμό 45/99 απόφαση του Δ.Σ. Πεύκης ιδρύεται η Βιβλιοθήκη.

Άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό στις 12 Νοεμβρίου 2000,στην οδό Λ.Ειρήνης 17(μισθωμένο κτίριο, ημιυπόγειο που ανήκε στην οικογένεια Πιπερίγκου).

Λειτούργησε εκεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου2006. Μετά μεταστεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2006 γίνονται τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Βιβλιοθήκης (303.1 τ.μ. αναπαλαιωμένο εργοστάσιο Εριουϋφαντουργικής που ανήκε στην οικογένεια Γ.Αργύρη ο οποίος το 1937 σε έκταση 3,6 στρ. δημιουργεί το εργοστάσιο ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ και το έτος 1939 στον ίδιο χώρο το υφαντήριο).

Στις νέες εγκαταστάσεις της η Βιβλιοθήκη μετονομάζεται σε Μορφωτικό Οργανισμό, ΝΠΔΔ (26385/3388/19-12-2008 απόφαση περιφέρειας Αττικής και 2661/31-12-2008 ΦΕΚ, σε αυτόν συγχωνεύονται τα ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πεύκης και Λαογραφικό Μουσείο).

Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος «Kαλληκράτης» (Ν.3852/2010 άρθρα 102,103,225, και 238) και σύμφωνα με τη με αριθμό 75/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου το ΝΠΔΔ «Μορφωτικός Οργανισμός» καταργείται και συγχωνεύεται στο νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΑΠ.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι: Να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και γνώση. Εν γένει, να συμβάλει στη δημιουργία πνευματικής κίνησης και ζωής στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Δραστηριότητες: Είναι δανειστική μόνο για τους κατοίκους της . Πραγματοποιούνται παρουσιάσεις έργων διαφόρων λογοτεχνών και συγγραφέων. Τιμητικές εκδηλώσεις για την ζωή και το έργο ανθρώπων του λόγου και της τέχνης. Εκθέσεις βιβλίων (παλιότερα, στις παλιές εγκαταστάσεις της γινόταν κάθε Σεπτέμβρη στο φεστιβάλ του Δήμου).

Παιδικές εκδηλώσεις. Από το 2013 είναι μέλος του δικτύου όλων των δημόσιων και δημοτικών Βιβλιοθηκών της χώρας που εποπτεύεται από φέτος από την Εθνική Βιβλιοθήκη (παλαιότερα από το Ίδρυμα Νιάρχου ως Future Library).

Τμήματα: Παιδικό, Εφηβικό, Ενηλίκων

Υπολογιστές για το κοινό: Δυστυχώς μόνο 2 με πρόσβαση στο INTERNET, για όσους χρήστες φέρουν laptop μαζί τους υπάρχει δυνατότητα wi-fi.

Αριθμός βιβλίων: περίπου 6.000 (ποικίλου περιεχομένου με έμφαση κυρίως στην κατηγορία της Λογοτεχνίας/ελληνικής και ξένης)

Αριθμός μελών: 2.234 (βάση της τελευταίας εγγραφής που έγινε στις 8-11-2016)

Προσωπικό: 1 Βιβλιοθηκονόμος (απόφοιτη του ΤΕΙ Αθήνας, τμήμα Βιβλιοθηκονομίας)

Ωράριο λειτουργίας: Για τους αναγνώστες είναι καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή από 11π.μ.-6.30μ.μ.

Διεύθυνση: Αφροδίτης 4 και Μουστακλή,  Α.Πεύκη, τηλ. 210-6128825(είναι και φαξ)

Print Friendly, PDF & Email
Πληροφορίες
Διεύθυνση: Αφροδίτης 4 και Μουστακλή – Α.ΠΕΥΚΗ
Περιοχή: Βόρεια προάστια
Τηλέφωνο: 210 6128825
Website: www.facebook.com/librdpef
Email: librdpef@otenet.gr
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00π.μ. - 6.30μ.μ.

Περισσότεροι Αρχαιολογικοί Χώροι

Ακρόπολη

Αθήνα

Ο Ιερός Βράχος είναι το πρώτο σε επισκέψεις αξιοθέατο της Ελλάδας, προσελκύοντας εκατομμύρια...

Print Friendly, PDF & Email